CẢM ƠN 90 NGHÌN SUBS – CÙNG MÌNH LÊN 100 NGHÌN NHÉ – LIVE STREAM MINI WORLD – ID : 12005694

Support the stream: https://streamlabs.com/hungakira1
Link kênh Youtube thứ 2 của mình : https://www.youtube.com/channel/UCeKYfaDO9ecK7D44be6upnQ